KTCM TRÉNINK

Trenéři a garanti Krajského tréninkového centra mládeže - Krnov:
-  Ing. KAREL ZÁLESKÝ - ved. trenér. rady KTCM a ved. Extralig. družstva mládeže (trenér 2. tř.)

- VÍTĚZSLAV DAŘÍČEK - trenér KTCM - sk. 1 a KTCM  sk. 2  (trenér 2. tř.)
- PETR ČECH a JAN ŠLACHTA  - trenéři KTCM - sk. 3 (trenéři 4. tř.)

Ti nejlepší si v sezóně 2023/2024 dokonce zahraji 1. ligu mládeže.Plán práce KTCM pro rok 2022/2023:

 1. Ve spolupráci z KM MKŠS zajistit pořádání 3 krajských přeborů:
  - KP  školních družstev  1. - 5. ročník
  - KP  družstev starších žáků
  - KP  Grand Prix jednotlivců (zahajovací turnaj)
 2. Ve spolupráci z OŠS zajistit pořádání seriálu 5 Velkých cen okr. Brunátl
 3. Zajistit pořádání Mezinárodního šachového turnaje rodinných dvojic
 4. Účast v projektu „Staň se šachovým mistrem“ spolu s Zarzewie Prudnik, vč.  dvou šachových soustředění v Pozkrywne - PL
 5. Prohloubit spolupráci s regionálními šachovými oddíly
 6. Pořádat vlastní šachová soustředění/tábory pro mládež (pobytový tábor i příměstský v Krnově)
 7. Udržet úzkou spolupráci se špičkovými trenéry - vytvářet pro naše špičkové hráče podmínky k růstu
 8. V rámci KTCM metodicky řídit školní šachové kroužky v ORP Krnovsko
 9. Postupně vytvářet podmínky k vzniku trenérů 4. třídy z řad pedagogických pracovníků
 10. Zaměřovat se na získávání nominací na akce v rámci MČR
 11. Aktivně podporovat projekt Šachy do škol a zavádět šachy i do mateřských škol
 12. A hlavně propagovat šachy a jejich přínos mezi mládeží i veřejností

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KONTAKTUJTE NÁS


NAPIŠTE NÁM