KTCM TRÉNINK

Krajské tréninkové centrum mládeže – REPREZENTANTI (trenér Ing. Karel Záleský - 2. tř.) a KADETI (trenér Vítězslav Daříček - 2. tř)
 

KDY? KDE? V KOLIK?
ÚTERÝ ZŠ Janáčkovo nám. 17, Krnov 15:10 – 16:40

 

Plán práce KTCM na r. 2018/2019

 1. Ve spolupráci z KM MKŠS zajistit pořádání 3 krajských přeborů:
 • KP  školních družstev  1. - 5. ročník
 • KP  družstev starších žáků
 • KP  Grand Prix jednotlivců (zahajovací turnaj)
 1. Ve spolupráci z OŠS zajistit pořádání seriálu 5 Okresních velkých cen
 2. Zajistit pořádání tradičního turnaje rodinných dvojic
 3. Dokončit realizaci Projektu „Staň se šachovým mistrem“ spolu s Zarzewie Prudnik, vč.  dvou šachových soustředění v Pozkrywne - PL
 4. Prohloubit spolupráci s OŠS Jeseník - se všemi vzájemně nabízenými akcemi
 5. Vyslat do šachových táborů, které pořádají vyspělejší šachové oddíly, min. 25 našich hráčů
 6. Udržet úzkou spolupráci se špičkovými trenéry Ing. Karlem Záleským a GM Robertem Cvekem - vytvářet pro naše špičkové hráče podmínky k růstu
 7. Vytvořit  S. Kubelové  podmínky k dokončení trenérského kurzu 2. třídy
 8. V rámci KTCM metodicky řídit školní šachové kroužky v Mikroregionu Krnovsko
 9. Postupně vytvářet podmínky k vzniku trenérů 4. třídy z řad pedagogických pracovníků
 10. Zaměřovat se na získávání nominací na akce v rámci MČR
 11. Aktivně podporovat projekt Šachy do škol a zavádět šachy i do mateřských škol
 12. A hlavně propagovat šachy a jejich přínos mezi mládeží i veřejností

KONTAKTUJTE NÁS

NAPIŠTE NÁM