KTCM INFORMACE

Členské příspěvky: 2000 Kč - reprezentanti nominovaní trenérskou radou
Datum platby: buď celá v září, nebo pololetně: ½ v září a ½ v lednu
Číslo účtu: 1845267369/0800
Variabilní symbol: 35 (tj. číslo oddílu)
Poznámka platby: jméno dítěte, šachový příspěvek

KONTAKTUJTE NÁS

NAPIŠTE NÁM