KTCM INFORMACE

Členské příspěvky: 2500 Kč/roční sezóna - reprezentanti nominovaní trenérskou radou
Datum platby: buď celá v září, nebo pololetně: ½ v září a ½ v lednu
Číslo účtu: 2149498002/5500
Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte - důležité!!!!
Poznámka platby: jméno dítěte, šachový příspěvek

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KONTAKTUJTE NÁS


NAPIŠTE NÁM