PRAKTICKÉ INFORMACE

Oddílové příspěvky: 1000 Kč/roční sezóna - základní příspěvek pro všechny členy oddílu, kromě dvou výjimek:
  300 Kč/roční sezóna - snížený příspěvek pro žáky MŠ + žáky 1. tříd ZŠ + organizační pracovníky + nehrající trenéry
  2500 Kč/ročí sezóna - týká se jen členů KTCM (reprezentanti a kadeti nominovaní trenérskou radou)
Datum platby: buď celá v září, nebo pololetně: ½ v září a ½ v lednu
Číslo účtu:   2149498002/5500
Variabilní symbol: Rodné číslo člena - důležité!!!!
Poznámka platby: jméno a příjmení člena + text: šachový příspěvek

KONTAKTUJTE NÁS


NAPIŠTE NÁM