PRAKTICKÉ INFORMACE

Oddílové příspěvky: 200 Kč/rok - žáci MŠ + žáci mající nepovinný předmět v rámci výuky ZŠ
  400 Kč/rok - začínající šachisté (ZŠ)
  1000 Kč/rok - kadeti/pokročilí šachisté (ZŠ)
  2000 Kč/rok - reprezentanti nominovaní trenérskou radou
Datum platby: buď celá v září, nebo pololetně: ½ v září a ½ v lednu
Číslo účtu:   1845267369/0800
Variabilní symbol: 35 (tj. číslo oddílu)
Poznámka platby: jméno dítěte, šachový příspěvek

 

KONTAKTUJTE NÁS

NAPIŠTE NÁM