Proběhla Valná hromada našeho spolku

28.12.2022

Dne 14. 12. 2022 proběhla v sídle našeho spolku Valná hromada členů zapsaného spolku Šachy Krnov. Mimo obvyklých zpráv o činnosti, hospodaření a zprávy kontrolní komise byla na programu volba členů statutárního i kontrolního orgánu a schválení úpravy stranov.

1. VOLBA ORGÁNŮ - s účinností ode dne konání VH (tj. 14. 12. 2022) tvoří orgány Šachy Krnov, z.s. tito zvolení členové:
a) STATUTÁRNÍ ORGÁN - VÝKONNÝ VÝBOR:
- Ing. Pavel Čech - Předseda výkonného výboru; Předseda spolku
- Bc. Tomáš Herentin - Místopředseda výkonného výboru
- Ing. Karel Handlíř - Člen výkonného výboru
b) KONTROLNÍ ORGÁN - KONTROLNÍ VÝBOR:
- Martin Mydlář - Předseda kontrolního výboru
- MUDr. Jozef Jaššo - Člen kontrolního výboru
- Soňa Kubelová - Členka kontrolního výboru
 

2.) ÚPRAVA STANOV SPOLKU
- byly poupraveny zejména drobné chyby, které už nebyly v souladu se současnou legislativou a také upraveny/upřesněny některé věcné nepřesnosti. Upravené stanovy budou k dispozici mezi dokumenty uloženými ve Spolkovém rejstříku